Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu

Boğaziçi Üniversitesi ile TÜMFED 2. Caliştayi Gerçekleştirirdi...

“Muhtarlık, Türk İdare Sisteminde yerli ve milli olan tek kurumdur.

Boğaziçi Üniversitesi ile TÜMFED  2. Caliştayi  Gerçekleştirirdi...

 

MUHTARLIKLAR İYİ YÖNETİŞİMİN VE
KAMU POLİTİKLARINA VATANDAŞIN SESİNİ
YANSITMANIN TEMEL TAŞLARI

Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürüten, kâr amacı gütmeyen
Argüden Yönetişim Akademisi, ‘Yerel Yönetimlerin Karar Kalitesini Geliştirmek’ için
vatandaşın sesini daha iyi yansıtmak üzere Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri
Federasyonu ile işbirliği yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde gerçekleştirilen toplantıda
yerel yönetimlerin bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerini hayata geçirmelerinin,
vatandaşın yaşam kalitesini artırmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkan Yrd Murat Hakverdi, açılış konuşmasında “Yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Argüden Yönetişim Akademisi yöneticileri,muhtarların yerel yönetişimdeki önemli rolleri sebebiyle bizlerle bağlantıya geçerek yaptıkları araştırma projesi konusunda bilgi paylaştılar. İlk defa bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmanın muhtarlıkların güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor,Bu ikincisi olan toplantimiza temsilen
Federasyonumuz olarak can-ı yürekten destekliyoruz. 
Sizlerin deneyim ve bilgilerini anket
çalışmaları vasıtasıyla bu çalışmaya aktarılmasını çok kıymetli buluyoruz.” diye belirtti.

 

Argüden Yönetişim Akademisi Koordinatörü F. Müjde Çetin açılış konuşmasında “Akademi
olarak vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla toplumun her seviyesinde ‘kurumsal
güveni’ geliştiren eğitim, araştırma, iletişim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bugün siz değerli
muhtarlarımızla gerçekleştireceğimiz bu çalışmadaki katkılarınızı çok kıymetli buluyor, yerel
yönetimlerde iyi yönetişim uygulamalarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.
Araştırma projesi hakkında bilgi veren Argüden Yönetişim Akademisi Araştırma Programları
Yöneticisi Dr. Fatma Öğücü Şen, “İyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesi güven ortamını 
tesis eder. Vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yerel yönetimlerde ise bu
prensiplerin benimsenmesi kritiktir. Böylelikle daha şeffaf, hesap verebilir, adil bir yapıda,
tutarlı, etkili ve sorumlu kararlar alabilen ve vatandaşın katılımını sağlayan yerel yönetimler
ortaya çıkacaktır. Buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz ve Friedrich-Ebert-Stiftung tarafından
desteklenen “İstanbul İlçe Belediyeleri’nin Yönetişim Karnesi” Projemiz kapsamında,
İstanbul’daki 39 İlçe Belediyesi’nin iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda, bilimsel metodoloji
ışığında değerlendirmelerini yapacağız. Bu projemizin bir faaliyeti olarak, 26 Temmuz, 2017
tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Atatürk Toplantı Salonunda, İstanbul’daki 53 muhtara “İyi Yönetişim Eğitimi” verdik.” ve ikinci olarak 17/08/2017 toplanti gerceklestirdik diyerek, bu projeyle kurumlara duyulan güveni artırmayı hedeflediklerini belirtti.

 

Proje Lideri Fikret Toksöz ise eğitimde özellikle neden mahalli yönetimlere ve muhtarlara
ihtiyaç duyduğumuzu tarihi ve güncel bilgilerle destekleyerek anlattı. Muhtarlığın
güçlendirilmesi için öneriler getirerek hemşerilik hukukunun önemini vurguladı. “Muhtarlık,
Türk İdare Sisteminde yerli ve milli olan tek kurumdur. Türkiye’nin en büyük sivil toplum
örgütlenmesidir.” diyerek muhtarlığın stratejik rolünün altını çizdi. Eğitimin ardından, İlçe
Belediyeleri’nin muhtarlarla işbirliği yapma eğilimleri ve verdikleri destekler hakkında bir
anket çalışması gerçekleştirerek muhtarların görüşleri alındı. Böylelikle İlçe Belediyeleri’nin;
karar alma ve hizmet sunma süreçlerinde muhtarları (dolayısıyla vatandaşın sesini) ne oranda
karar süreçlerine dâhil ettikleri konusu incelenmeye başlandı.

3 Saat süren eğitim sonrası katılımcı muhtarlarımıza eğitim sertifika verildi.39 ilçe'de bulunan 959 Muhtarimizi bu çalıştay ile ilgili eğitime davet edileceğini ifade etti..

Katılımcı Federasyon Yönetimine ve Muhtarlarımıza Teşekkür ederim

Murat Hakverdi
TÜMFED Bşk Yrd

 

 

 

 

 

Dernek Scripti: Medya İnternet